Zin in lezen Lezen verhoogt de leesvaardigheid én woordenschat. Leesmotivatie is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Voorkom problemen Geef kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spelling op tijd de juiste preventieve ondersteuning.
Werk achterstanden weg Een effectieve aanpak van lees-, spelling- en rekenachterstanden is gestructureerd en sluit aan bij de problematiek van het kind.
Zelfredzaamheid Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt.

Programma's

De educatieve software van Lexima ondersteunt op het gebied van lezen, schrijven en rekenen en draagt bij aan het bevorderen van geletterdheid en gecijferdheid. De interventies kunnen naast elke lesmethode worden ingezet. Ze sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van een kind en zijn afgestemd op zijn of haar specifieke lees-, spelling, of rekenontwikkeling.

Lexima-software kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Kinderen kunnen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord.

De software volgt een doorlopende leerlijn en past bij de pijlers leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren. 

usp-icon-rebrand Sluit aan op de behoeftes van individuele leerlingen
usp-icon-rebrand Rapportage geeft inzicht in vordering
usp-icon-rebrand Effectief bevonden door experts