De kern van Rekenheld

Getalbegrip en automatiseren

Leerlingen oefenen in Rekenheld met getalbegrip en het automatiseren van sommen, waardoor ze leren hoe ze rekenopdrachten makkelijker kunnen oplossen. Rekenheld is dé uitkomst voor leerlingen die moeite hebben met het nauwkeurig uitrekenen of het vlot beantwoorden van de plus- en minsommen of vermenigvuldigen en delen.

 

Adaptief en motiverend

Rekenheld past zich aan het niveau van de leerling aan, waardoor hij of zij altijd aan de slag kan met een passend vervolgaanbod. 

Hierdoor doen leerlingen succesvolle rekenervaringen op en kunnen ze gericht hun rekenvaardigheid verbeteren. Dit zorgt voor een boost in het zelfvertrouwen én motivatie om door te gaan. Ook wordt de leerling door een spelelement gemotiveerd om te blijven oefenen met het rekenen. Echt rekenen met een verhaal dus!

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Rekenheld is naast elke lesmethode te gebruiken. Zowel leerling als onderwijsprofessional raakt snel vertrouwd met het programma door bekende rekenhulpmiddelen zoals MAB materiaal en de getallenlijn. Dit zorgt voor herkenbaarheid, waardoor de leerling lekker snel met het programma aan de slag kan.

 

Door tijdens de reguliere rekenles extra te oefenen met Rekenheld vinden leerlingen weer aansluiting bij het niveau van de rest van de klas. Zo wordt iedere leerling een echte rekenheld!

Rekenheld

Verbeter de rekenvaardigheid

Rekenheld helpt kinderen met rekenproblemen om hun rekenachterstand in te halen. Het programma kan worden ingezet in de fasen geel en oranje van de onderwijsbehoeften, vergelijkbaar met ondersteuningsniveau 2 en 3 voor lezen en spellen. Het programma is geschikt voor kinderen in groep 3 tot en met groep 8.  

 

  • Een goede basis om complexere sommen op te lossen 
  • Toename in zelfvertrouwen én motivatie bij de leerling 
  • Ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek gericht op het Drempelmodel 

 

Meer weten over Rekenheld?

Aanvullende informatie

Leerlingen kunnen met Rekenheld niet alleen op school, maar ook thuis oefenen met rekenen. Hierdoor verbeteren ze hun rekennauwkeurigheid en rekensnelheid. Dit bevordert het automatiseringsproces van het rekenen. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag in het programma, waardoor je als onderwijsprofessional wordt ontlast in de begeleiding. Als onderwijsprofessional krijg je een uitgebreid resultatenoverzicht te zien, waarbij de snelheid en nauwkeurigheid van de opdrachten worden getoond per rekencategorie en per leerling. Hierdoor kan je gericht sturen op leervoortgang en leeropbrengsten van individuele leerlingen.

Op wetenschappelijke basis

Rekenheld is ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek gericht op het Drempelmodel waarop het Rekenmuurtje is gebaseerd. Dit model gaat uit van een gelaagde opbouw van de rekenvaardigheden. Rekenheld richt zich op de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) die in de eerste 3 fasen van dit model worden behandeld. Leerlingen doorlopen deze fasen van het Rekenmuurtje op hun eigen tempo, zodat zij een goede basis krijgen om op voort te borduren. Leerlingen worden zo geholpen om het 1F/1S-niveau behalen dat aan het einde van groep 8 wordt verwacht.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de motivatie van het kind gestimuleerd?
Rekenheld bevat een spelelement waardoor kinderen gemotiveerd blijven om te oefenen met het programma. Samen met Rekenheld ontdekken de leerlingen het rekenuniversum en verzamelen ze vriendjes en voorwerpen die door een ufo zijn meegenomen. Wanneer de energie van Rekenheld op is, wordt het tijd om sommen te oefenen zodat de leerlingen samen met Rekenheld weer verder op ontdekkingstocht kunnen gaan.
Wat betekenen de fasen in onderwijsbehoeften vanuit het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie?
In het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie wordt de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling verdeeld in 4 fasen. Elke fase is gekoppeld aan een kleur. De zorg en afstemming neemt toe wanneer er een volgende fase wordt bereikt. Fase groen is een normale rekenwiskunde ontwikkeling. In fase geel doen zich enkele rekenwiskunde-problemen voor op verschillende deelgebieden van de ontwikkeling. In fase oranje doen zich ernstige rekenwiskunde-problemen voor bij de leerling, die ondersteuning nodig heeft van een onderwijsprofessional op school. In fase rood doen zich ernstige en hardnekkige rekenwiskunde problemen voor, waarbij externe begeleiding wenselijk is. Voor meer informatie zie het ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie’.