De kern van BLOON

Visueel dictee

BLOON is het oefenprogramma voor spelling, werkwoordspelling en woordenschat. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visuele dictee. Leerlingen werken in BLOON gericht en zelfstandig, waarbij aandacht is voor feedback en zelfcontrole.

 

Oefenstof op maat

Het programma is breed en kan voor elke leerling op maat worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er te allen tijde passende oefenstof wordt aangeboden.

Extra ondersteuning kan worden toegevoegd. Denk hierbij aan eigen instructies, hakken-en-plakken, letters markeren en gebruik maken van hints. Hierdoor kunnen ook leerlingen die in een remediërend traject zitten ermee werken.

Methode-onafhankelijk 

BLOON is naast elke lesmethode te gebruiken. Leerlingen passen de lesstof direct praktisch toe.

Onderwijsprofessionals kunnen standaardlijsten, eigen lijsten én lijsten van andere professionals gebruiken. Hierdoor hoeven ze niet alle lijsten zelf te maken en dat levert tijdswinst op.

 

Met begrippenlijsten oefenen leerlingen met definities en de betekenis van woorden. De vertaallijsten zijn voor het oefenen van een vreemde taal. 

 

Demo of webinar?

Benieuwd hoe BLOON werkt en hoe het bijdraagt aan effectief onderwijs? Bekijk de demo BLOON of meld je dan aan voor de webinar Effectief onderwijs met BLOON.

BLOON

Oefen de (werkwoord)spelling en woordenschat met BLOON

BLOON helpt leerlingen die moeite hebben met spelling en werkwoordspelling, daarnaast kan het worden ingezet om de woordenschat uit te breiden. Ook voor het leren van de schrijfwijze en betekenis van woorden in een vreemde taal is BLOON zeer geschikt.

BLOONwordt ingezet in het primair én voortgezet onderwijs op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3.  

 

  • Kinderen oefenen meerdere onderdelen van het taaldomein en verbeteren zo hun complete taalvaardigheid
  • Opgebouwd volgens uitgangspunten van het visueel dictee
  • Gericht sturen op leervoortgang en leeropbrengsten
  • Toename in zelfvertrouwen én motivatie 

Meer weten over BLOON

Aanvullende informatie

Leerlingen kunnen met BLOON niet alleen op school, maar ook thuis oefenen. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag in het programma, waardoor je als onderwijsprofessional wordt ontlast in de begeleiding.

Als onderwijsprofessional krijg je een uitgebreid resultatenoverzicht te zien per leerling of per woordenlijst. Per leerling zie je welke lijst de leerling heeft geoefend, het resultaat en de oefentijd. Wil je weten welke woorden jouw hele groep nog moeilijk vindt? Dat zie je terug in het overzicht van de woordenlijsten.

Er zijn verschillende overhoormethodes door middel van spelletjes of de BLOON-methode. Leerlingen verdienen door te werken in BLOON munten en kunnen zo hun eigen spelwereld inrichten.

Op wetenschappelijke basis

BLOON is het acroniem voor Bekijken, Lezen, Onthouden, Opschrijven, Nakijken. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visuele dictee. Leerlingen werken in BLOON gericht en zelfstandig, waarbij aandacht is voor feedback en zelfcontrole. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden.

De BLOON-methodiek is een beproefde manier om ook zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten.

De oefenmethode BLOON kan ook worden ingezet als ondersteuning bij het leren van een vreemde taal. Met namen voor het aanleren van de juiste klank-tekenkoppeling biedt het oplossingen. Dit geldt met name voor klankzuivere talen en talen die dicht bij de moedertaal staan.

Hoe dit werkt lees je in het artikel BLOON bij Frans en Duits.