Op 2 mei heeft Letterster een update gehad om het programma nog completer te maken: 
- Verdubbeling van het aantal woorden bij woordlezen naar meer dan 4.000!  
- Het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score bij lezen en een intake toets bij spelling zorgen voor een programma op maat. 
- Splitsing tussen het nauwkeurig lezen en het sneller (op tempo) lezen. Per kind kan hiermee gericht geoefend worden.   


In de demo en webinar zijn deze updates nog niet verwerkt. Dit doen we zo spoedig mogelijk. Heb je vragen over de updates, dan horen wij het graag.

De kern van Letterster

Oefenen met lezen en/of spelling

In Letterster oefent het kind met lezen en /of spelling. kinderen oefenen op een effectieve manier het eigen maken van de spellingregels met behulp van een gestructureerde aanpak (stappenplannen, klankenschema, uitlegvideo's). Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster de logische opbouw van het SLO. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Op het gebied van lezen oefenen leerlingen met nauwkeurig en tempo lezen op basis van woord flitsen en tekst lezen. 

 

Oefenstof op maat

Letterster past de lesstof aan het niveau, het tempo en de vorderingen aan. Op basis van een intaketoets (spelling) en/of het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score (lezen) krijgt het kind een programma op maat. Letterster is methode onafhankelijk en adaptief, dus kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Na elke oefening krijgt het kind procesgerichte feedback.  


Kinderen oefenen periodes van 12 weken. In Iedere week komt er een nieuwe pin, met de bijbehorende lessen, vrij. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. 
 

 

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Letterster is naast elke lesmethode te gebruiken. Het programma is geschikt voor kinderen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om kinderen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook kinderen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en kinderen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster. 

 

Webinar of demo?

Benieuwd hoe Letterster werkt en hoe het bijdraagt aan effectief onderwijs? Bekijk dan de demo Letterster of meld je aan voor de webinar Effectief onderwijs met Letterster.

Letterster bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Letterster

Pak lees- en spellingproblemen aan met Letterster

Letterster is een digitaal programma voor kinderen in groep 4 tot en met groep 8 die extra ondersteuning nodig hebben bij lezen en/of spellen.  

Het programma pakt zowel lezen als spelling gecombineerd aan, maar kan ook ingezet worden voor enkel lezen of enkel spelling.  

  • Gerichte aanpak voor spelling- & leesontwikkeling: snellere aansluiting bij het niveau van de groep. 
  • Tijdbesparing: programma brengt hiaten in kaart van de leerling en selecteert passende oefeningen. 
  • Visuele en auditieve ondersteuning: o.a. instructies van een orthopedagoog, filmpjes en steunkaarten.
  • Feedback: Tijdens het oefenen krijgt het kind inzicht in zijn voortgang.  
  • Ontwikkeld vanuit ondersteuningsniveau 4: daarmee ook geschikt om aan te bieden na een behandeltraject voor blijvende ondersteuning en terugvalpreventie. 

Het programma is in te zetten op ondersteuningsniveau 2 en 3 in de groepen 4 tot en met 8. Veel scholen zetten Letterster in als programma na Bouw!

Meer weten over Letterster

Symbolen koppelen aan klanken

Letterster werkt met eenvoudige en logische symbolen die aan klanken zijn gekoppeld. Door deze symbolen is het kind zich al bewust van de type klanken en woordstructuur die er in het woord voorkomen voor hij of zij het woord gaat lezen of schrijven. In de praktijk blijkt dat de kinderen snel de symbolen aan de bijbehorende klanken weten te koppelen en dat dit hen helpt te komen tot de juiste lees- en schrijfwijze. 

Op wetenschappelijke basis

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellingproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg. Het programma sluit aan bij de werkzame componenten die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) noemt in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie. 

Bekijk hoe Letterster aansluit bij de werkzame componenten

In Letterster oefent je kind met lezen en spelling. De leesoefeningen worden uitgelegd in tekst en tutorials. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster een logische opbouw. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Steunkaarten en stappenplannen geven extra ondersteuning. Letterster past de lesstof aan aan het niveau, het tempo en de vorderingen. Na elke oefening krijgt de gebruiker procesgerichte feedback. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Letterster is geschikt voor kinderen die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om kinderen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook kinderen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en kinderen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster.

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellinproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg.

Toegevoegde waarde

Voor het kind

Heldere opzet, duidelijke instructies en goede ondersteuning door filmpjes, tutorials, steunkaarten en stappenplannen

Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces op woordniveau.

Altijd oefeningen op het juiste niveau


Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.