De kern van Letterster

Oefenen met lezen en/of spelling

In Letterster oefent de leerling met lezen en spelling. De leesoefeningen worden uitgelegd in tekst en tutorials. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster de logische opbouw van het SLO. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Steunkaarten en stappenplannen geven extra ondersteuning.

 

Oefenstof op maat

Letterster past de lesstof aan het niveau, het tempo en de vorderingen aan. Op basis van een intaketoets bekijkt het programma wat het niveau van de leerling is en welke lesstof klaar gezet moet worden. Na elke oefening krijgen de leerlingen procesgerichte feedback. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode.

 

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Letterster is naast elke lesmethode te gebruiken. Het programma is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om leerlingen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster.

 

Webinar of demo?

Benieuwd hoe Letterster werkt en hoe het bijdraagt aan effectief onderwijs? Bekijk dan de demo Letterster of meld je aan voor de webinar Effectief onderwijs met Letterster.

Letterster bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Letterster

Pak lees- en spellingproblemen aan met Letterster

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Letterster ondersteunt kinderen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie. De oefeningen worden duidelijk uitgelegd in tekst en tutorials. Het oefentraject sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

 

  • Het onderdeel voor spelling heeft een heldere opzet en bevat duidelijke instructies waardoor kinderen zelfstandig kunnen werken. Bij lezen zal een tutor het kind ondersteunen
  • Door te werken met een programma op maat kan hetr kind gericht zijn achterstand op het gebied van lezen en/of spelling aanpakken 
  • Door feedback tijdens het oefenen en het beloningssysteem krijgt het kind inzicht in zijn voortgang. Dit zorgt voor autonomie en zelfvertrouwen

Meer weten over Letterster

Symbolen koppelen aan klanken

Leerlingen oefenen periodes van 12 weken. In Iedere week komt er een nieuwe pin, met de bijbehorende lessen, vrij.

De leerling kan zowel de spellinglessen als leeslessen maken. Leerlingen blijven gemotiveerd doordat ze stickers verdienen en diverse spelletjes kunnen spelen.

 

Letterster werkt met eenvoudige en logische symbolen die aan klanken zijn gekoppeld. Door deze symbolen is de leerling zich al bewust van de type klanken die er in het woord voorkomen voor hij of zij het woord gaat lezen of schrijven. In de praktijk blijkt dat de leerlingen snel de symbolen aan de bijbehorende klanken weten te koppelen en dat dit hen helpt te komen tot de juiste lees- en schrijfwijze.

Op wetenschappelijke basis

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellingproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg. Het programma sluit aan bij de werkzame componenten die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) noemt in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Bekijk hoe Letterster aansluit bij de werkzame componenten

 

Uit onderzoek blijkt dat Letterster zeer geschikt is voor de invulling van het onderwijs op ondersteuningsniveau 2 en 3. De inzet van Letterster zorgt voor een vooruitgang op het gebied van lezen en spelling.

Bekijk de onderzoeksresultaten (PDF)

 

In Letterster oefent je kind met lezen en spelling. De leesoefeningen worden uitgelegd in tekst en tutorials. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster een logische opbouw. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Steunkaarten en stappenplannen geven extra ondersteuning. Letterster past de lesstof aan aan het niveau, het tempo en de vorderingen. Na elke oefening krijgt de gebruiker procesgerichte feedback. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Letterster is geschikt voor kinderen die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om kinderen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook kinderen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en kinderen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster.

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellinproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg.

Toegevoegde waarde

Voor het kind

Heldere opzet, duidelijke instructies en goede ondersteuning door filmpjes, tutorials, steunkaarten en stappenplannen

Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces op woordniveau.

Altijd oefeningen op het juiste niveau


Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.