Demo

Webinar

Bekijk de demo en ontdek hoe Letterster werkt. Binnen 10 minuten leer je alles over de belangrijkste functionaliteiten. 

Wil je meer leren over Letterster en hoe het programma bijdraagt aan het geven van effectief onderwijs? Bekijk gratis en snel de on-demand webinar. De duur van de webinar is tussen de 15-20 minuten. Schrijf je hieronder in. 

De kern van Letterster

Oefenen met lezen en/of spelling

In Letterster oefent het kind met lezen en/of spelling. Kinderen oefenen op een effectieve manier het eigen maken van de spellingregels met behulp van een gestructureerde aanpak (stappenplannen, klankenschema, uitlegvideo's). Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster de logische opbouw van het SLO. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Op het gebied van lezen oefenen leerlingen met nauwkeurig en tempo lezen op basis van woord flitsen en tekst lezen. 

 

Oefenstof op maat

Letterster past de lesstof aan het niveau, het tempo en de vorderingen aan. Op basis van een intaketoets (spelling) en/of het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score (lezen) krijgt het kind een programma op maat. Letterster is methode onafhankelijk en adaptief, dus kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Na elke oefening krijgt het kind procesgerichte feedback.  


Kinderen oefenen periodes van 12 weken. In Iedere week komt er een nieuwe pin, met de bijbehorende lessen, vrij. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode.

 

Symbolen koppelen aan klanken

Letterster werkt met eenvoudige en logische symbolen die aan klanken zijn gekoppeld. Door deze symbolen is het kind zich al bewust van de type klanken en woordstructuur die er in het woord voorkomen voor hij of zij het woord gaat lezen of schrijven. In de praktijk blijkt dat de kinderen snel de symbolen aan de bijbehorende klanken weten te koppelen en dat dit hen helpt te komen tot de juiste lees- en schrijfwijze.  

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:

Wist je dat Letterster is samengesteld op basis van wetenschappelijk bewezen componenten?

 

Ben je benieuwd naar de impact en de wetenschappelijk basis van Letterster. Download hier de whitepaper.

 

Methode-onafhankelijk en vertrouwd

Letterster is naast elke lesmethode te gebruiken. Het programma is geschikt voor kinderen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om kinderen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook kinderen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en kinderen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster. 

 

Toegevoegde waarde voor het kind

Heldere opzet, duidelijke instructies en goede ondersteuning door filmpjes, tutorials, steunkaarten en stappenplannen.

Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces op woordniveau.

Altijd oefeningen op het juiste niveau.

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.

Letterster bestellen? Klik hieronder.

Letterster

Help leerlingen lees- en/of spellingproblemen aan te pakken!

Letterster is het complete interventieprogramma dat lees- en/of spellingproblemen effectief aanpakt op ondersteuningsniveau 2 en 3. Leerlingen in de groepen 4 t/m 8 met lees- en/of spellingproblemen kunnen gebruik maken van Letterster. Leerlingen kunnen kiezen om te oefenen met lezen en spellen, maar ook enkel lezen of enkel spellen. Op basis van de instaptoets en het DLE wordt er een persoonlijk oefentraject voor de leerlingen samengesteld. 

Waarom kiezen voor Letterster?

  • Gerichte aanpak voor lees- en spellingontwikkeling: snellere aansluiting bij het niveau van de groep.
  • Tijdsbesparing: programma brengt hiaten in kaart van de leerling en selecteert passende oefeningen.
  • Visuele en auditieve ondersteuning; o.a. instructies van een orthopedagoog, filmpjes en steunkaarten.
  • Feedback: tijdens het oefenen krijgt de leerling inzicht in zijn voortgang.
  • Ontwikkeld vanuit ondersteuningsniveau 4: daarmee ook geschikt om aan te bieden na een behandeltraject voor blijvende ondersteuning en terugvalpreventie.