De kern van Boekies

Boekenaanbod op basis van interesse

Boekies is het programma waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 wordt geïntegreerd in het onderwijs.

 

Leerlingen maken op basis van onder andere interesses een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. In Boekies lezen ze online op de computer of tablet. Dit heeft grote voordelen: leerlingen kunnen bijvoorbeeld thuis verder lezen waar ze gebleven zijn, de boeken blijven van optimale kwaliteit en zijn nooit meer uitgeleend.

 

Ondersteuning voor zwakke lezers

Voor zwakke lezers biedt Boekies diverse vormen van leesondersteuning, zoals een leesliniaal en een voorleesmogelijkheid. Zo kunnen alle leerlingen zelfstandig lezen met Boekies. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, waardoor de leesmotivatie verbetert en leerlingen meer leesplezier ervaren. Op termijn leidt dit tot een betere leesvaardigheid.

Materialen artikelen en tips 

Het Boekies Plein is dé digitale plek waar onderwijsprofessionals hun kennis op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie bij houden.

Op het Plein staan artikelen en publicaties. Ook vind je er handvatten om met Boekies structureel werk te maken van leesbevordering. Hier staan uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering. Verder blijf je op het plein up-to-date over de boekencatalogus van Boekies en bekijk je webinars over leesmotivatie en leesbevordering.

 

Webinar of demo?

Benieuwd hoe Boekies werkt en hoe het bijdraagt aan effectief onderwijs? Bekijk dan de demo Boekies of meld je aan voor de webinar Effectief onderwijs met Boekies.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier

Boekies

Pak leesbevordering aan met Boekies 

In een boek duiken en pas kunnen stoppen met lezen als het uit is. Dat wens je toch ieder kind toe? Boekies is het leesprogramma waarmee je werkt aan leesbevordering en leesplezier. Ontdek hoe Boekies met ruim 2.000 digitale kinder- en jeugdboeken de sleutel is tot meer leesplezier en een betere leesvaardigheid.

Boekies wordt ingezet op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3.  

 

  • Kinderen ervaren meer leesplezier en leesmotivatie door gepersonaliseerd boekenaanbod dat aansluit bij hun interesses en leesniveau
  • Te gebruiken in de hele klas met veel mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning te geven 
  • De boeken zijn digitaal en overal beschikbaar
  • Toename in zelfvertrouwen én motivatie

Boekies bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Meer weten over Boekies

Groot en divers boekenaanbod

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. De digitale boeken zijn altijd beschikbaar en blijven in goede staat. Boekies heeft een catalogus met ruim 2.000 digitale kinder- en jeugdboeken. Het boekenaanbod wordt regelmatig vernieuwd.

 

De catalogus van Boekies telt een groot aantal series. Deze series helpen lezers om plezier in het lezen te krijgen, dan wel te behouden. Er zijn boekenseries rond bepaalde personages, zoals Koen Kampioen, Blitz!, Dolfje Weerwolfje en de boeken van Skoop.

Daarnaast zijn er leesseries die aansluiten bij de behoeftes van een specifieke doelgroep. In Boekies zijn er speciale series voor leerlingen met leesproblemen zoals dyslexie; leerlingen met een kleine woordenschat; meertalige leerlingen en hoogbegaafde leerlingen.

 

Kerndoel 9

Boekies sluit aan bij kerndoel 9 van Stichting Leerplan Ontwikkeling: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’ Bij dit kerndoel gaat het erom dat kinderen genieten van verhalen, gedichten en informatieve teksten. Ook hebben zij plezier in lezen, voorgelezen worden en in voorlezen aan anderen.

 

Op wetenschappelijke basis

Boekies is ontwikkeld op basis van de zelf-determinatietheorie van Ryan & Deci. Deze theorie stelt dat je de intrinsieke motivatie van kinderen kunt beïnvloeden door in te spelen op de psychologische basisbehoeften Competentie (de leerling heeft vertrouwen in het eigen kunnen), Autonomie (de leerling heeft invloed op wat hij of zij doet en heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht uit te voeren) en Relatie (de leerling voelt verbondenheid met de omgeving en heeft vertrouwen in anderen. Hij of zij voelt zich vrij om vragen te stellen en is niet bang om fouten te maken). Door bij deze behoeften aan te sluiten vergroot Boekies het leesplezier van de leerling!

 

Effecten van interventies

De Nederlandse studie “Effecten van leesmotivatie-interventies” van 2015 toont aan dat:

- leesproblemen invloed hebben op het schoolsucces,

- leesmotivatie bijdraagt aan de leesontwikkeling van leerlingen,

- leesmotivatie-interventies positieve effecten hebben op de leesmotivatie, de leesvaardigheid en de woordenschat,

- interesse, autonomie, sociale motivatie, het ervaren van competentie en het stellen van doelen grote effecten leiden.