De kern van Bouw!

Leesproblemen voorkomen

Kinderen krijgen met Bouw! vroegtijdig hulp bij het leren van tekenklankkoppelingen, woordsynthese en uiteindelijk het lezen van woorden met complexere structuren. Dit is belangrijk voor leerlingen die een risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen, zoals leerlingen met een laaggeletterde thuissituatie, een taalontwikkelingsstoornis of NT2-achtergrond. Bouw! is hét unieke interventieprogramma dat leesproblemen bij risicoleerlingen kan voorkomen.

 

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die met Bouw! werken ruim 60% minder leesproblemen en diagnoses dyslexie krijgen. Ook zie je dat behaalde resultaten zelfs in groep 8 zichtbaar blijven. Hierbij gaat het niet alleen om een verbeterde leesvaardigheid, maar ook een groei in vertrouwen en leesmotivatie. Leerlingen doen er dus hun voordeel mee over de gehele basisschoolperiode!  

Praktisch en flexibel

Bouw! kan op meerdere devices en zowel op school als thuis worden ingezet. Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist samen met de leerkracht de ontwikkeling goed volgt. Dit maakt werken met het programma flexibel, waardoor je een werkwijze kunt toepassen die past bij de behoeften van jouw leerlingen. 

 

Voorkom leesproblemen en help al jouw leerlingen aan een eerlijke kans!

 

Demo of webinar bekijken?

Wil je weten hoe Bouw! werkt en hoe het programma bijdraagt aan effectief onderwijs? Bekijk dan de demo Bouw! of meld je aan voor de webinar Effectief onderwijs met Bouw!

Bouw!

Voorkom leesproblemen met Bouw!

Bouw! is een preventief programma dat leerlingen ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma geeft inzicht in alfabetische principes als de klank-tekenkoppeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn.

Bouw! kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 2 en 3 en is geschikt voor kinderen vanaf halverwege groep 2 tot en met groep 4. 

 

  • Voorkom onnodige frustratie en leesproblemen
  • Bewezen effectief zowel wetenschappelijk als in de praktijk! 

Bouw! bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Meer weten over Bouw!?

Tutoren zorgen voor begeleiding

Bouw! is een modern en adaptief programma dat rekening houdt met de voortgang van het kind. Bouw! werkt met niet-professionele tutoren. Dit kunnen onderwijsprofessionals zijn, maar ook ouders, vrijwilligers en oudejaarsleerlingen kunnen deze rol op zich nemen. De tutor geeft feedback en emotionele ondersteuning aan de leerling, waardoor de leerling gericht en met vertrouwen zijn of haar leesvaardigheid kan verbeteren.

De inzet van Bouw! is het meest succesvol als alle lessen uit het programma worden gedaan.

Werkwijze

Leerlingen die nog geen leesonderwijs hebben gevolgd leren in 'Bouw! Start' veelvoorkomende letters en lettercombinaties en eenvoudige woorden vormen. Ook kinderen die moeite hebben met de klank-tekenkoppelingen en woordsynthese beginnen hier. In Bouw! ontwikkelen zij letterkennis en fonemisch bewustzijn. 

Zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat starten in groep 3 of groep 4 met Bouw!. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Hierdoor vormen leerlingen een goede basis om hun lees- en spellingvaardigheid verder te ontwikkelen.

 

Veelgestelde vragen

Vaak kan de leerkracht al in groep 2 zien welke leerling een risico lopen op het ontwikkelen van leesproblemen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, tonen aan dat in het bijzonder een lage letterkennis en een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen. Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen. Het is daarom raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist samen met de leerkracht de ontwikkeling volgt. De leesspecialist neemt de tussentijdse toetsen af en blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding. De oefentijd is minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal tenminste 60 minuten) per week.

Bouw! kan vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op ondersteuningsniveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan wordt wat een leerling beheerst. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.