Kind-en-oudertraining

Het vergroten van de kennis over en de vaardigheid met onze producten staan in de trainingen en cursussen centraal. Deelnemers leren werken met de software en de mogelijkheden ervan optimaal te benutten. Het volgen van een training leidt tot een betere inzet van de programma's en vergroot de leeropbrengst.