De nieuwe en geplande ontwikkelingen van Letterster.

De nieuwe en geplande ontwikkelingen van Letterster.

22/6/2023

Heprogramma Letterster biedt extra ondersteuning bij lezen en/of spellen aan leerlingen van groep 4 tot en met 8. Het programma pakt zowel lezen als spelling aan, maar kan ook ingezet worden enkel voor lezen of enkel spelling.

Recentelijk zijn ontwikkelingen doorgevoerd om het programma Letterster nóg beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het woordlezen. Het programma is adaptiever en kan nog beter ingezet worden, volgens de richtlijnen, bij ondersteuningsniveau 2 & 3.

Wat zijn de doorgevoerde ontwikkelingen:

  • Verdubbeling van het aantal woorden bij woordlezen naar meer dan 4.000!
  • Het invoeren van de DLE (didactische leeftijd equivalent) score bij lezen en een intaketoets bij spelling zorgen voor een programma op maat
  • Splitsing tussen het nauwkeurig lezen en het sneller (op tempo) lezen. Per leerling kan hiermee gericht geoefend worden.

Resultatenpagina:

Naast bovenstaande doorgevoerde vernieuwingen staat nog een mooie ontwikkeling gepland. De resultatenpagina wordt aangepast en uitgebreid. Hierdoor ben jij nog beter in staat om, waar nodig, bij te sturen. Als begeleider kun je de resultaten uitgesplitst zien bij woordlezen en spellen. Daarnaast geeft het je inzicht in wat de beheersing voor een bepaald onderdeel is van een leerling en hoeveel oefeningen de leerling al gemaakt heeft voor dat onderdeel.

Met deze ontwikkelingen komen we dichter bij leerkansen voor iedereen!

Heb je vragen over de updates, dan horen wij het graag.

Meer weten over hoe de nieuwe update aansluit bij de werkzame componenten op ondersteuningsniveau 2 en 3. Kijk dan op: https://lexima.nl/letterster-sluit-aan-bij-werkzame-componenten/