Eindexamen VO met spraaksynthese-PDF

Een leerling met dyslexie mag bij het eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Kurzweil of Alinea. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDFs beschikbaar. 

Voor het VO geldt dat er een deskundigenverklaring nodig is om te mogen werken met een compenserend hulpmiddel tijdens de centrale schriftelijke examens. Ook hiervoor geldt dat het niet is toegestaan om alternatieve voorzieningen in te zetten. Gangbare aanpassingen zijn verklankingen en extra tijd (in principe maximaal een half uur verlenging). In tegenstelling tot het PO, mag er in het VO door leerlingen met dyslexie wél gebruik gemaakt worden van de spellingcontrole. De overige functieblokkeringen gelden wel.

 

Meer informatie over de eindexamenregels  is te vinden in de Mededelingen over de eindexamens 2022 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling, januari-aanvulling en maartaanvulling), uitgegeven door het (College voor Toetsen en Examens) CvTE.

 

Bekijk ook de informatie voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Brochure: Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2022 

Brochure: Kandidaten met een beperking 2022

 

Voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO van het CvTE bestel je bestanden bij DUO. Ga op tijd met je leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden nodig zijn.

Lees hier over de toegestane hulpmiddelen in 2022 in het VO (CvTE)

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Leerlingen en studenten in het mbo, hbo en wo zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de beschikbare voorzieningen en moeten zelf bij de onderwijsinstelling aangeven welke voorziening zij nodig hebben.