Programma

Het Kennisfestival Lees & tel mee draait om taal en rekenen. Prominente sprekers behandelen thema's zoals dyslexie, leesbevordering, kansengelijkheid, dyscalculie, meertaligheid, lezen en spelling.