Compenseren met voorleessoftware

Heeft je kind grote moeite met het lezen en schrijven? Niet alleen bij lees- en schrijfproblemen, zoals dyslexie, maar ook bij een taalontwikkelingsstoornis, ADHD en leerproblemen kan compenserende voorleessoftware helpen. Door de software neem je drempels helpen weg en verhoog je het leerrendement. Zo geef je je kind een gelijke kans.

 

Compenserende voorleessoftware geeft ondersteuning en vermindert de belemmeringen, die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. De compenserende software leest teksten voor en geeft zo ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen en studeren. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij het schrijven van teksten. De inzet van compenserende voorleessoftware zorgt dat je kind eindelijk kan presteren op zijn of haar cognitieve niveau. 

 

Klik op een van de onderstaande producten voor meer informatie.


Compenseren in het digitale onderwijs

Onderwijsprofessionals weten vaak niet welke mogelijkheden goede dyslexiesoftware heeft en hoe deze software aansluit bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Compenserende software doet namelijk veel meer dan voorlezen.

Lees het artikel

De meerwaarde van compenserende software

Het hebben van dyslexie of een taal ontwikkelingsstoornis heeft grote gevolgen. Om deze gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software diverse functionaliteiten.

Lees het artikel

Wanneer zet je compenserende software in?

Het gebruik van compenserende software helpt een leerling op diverse vlakken en voorkomt frustratie van talent en schoolmoeheid. Zet het in vanaf groep 5.

Lees het artikel

Compenserende software en digitale lesmethodes

Het werken met digitale lesmethodes vraagt een goede inventarisatie van reeds aanwezige ondersteunende functies, de kwaliteit daarvan én de mogelijkheden van de combinatie met compenserende software.

Lees het artikel

Compenserende software effectief bij dyslexie

De inzet van compenserende software is een van de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie bij het lezen en schrijven van teksten te ondersteunen. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Lees het artikel